Reunió ANAWIM

Reunió ANAWIM


19/12/2016

Activitats

Trobada del grup Anawim, al monestir cistercenc de Sta. Maria de Valldonzella de Barcelona.

exposició sobre l’últim document del Papa Francesc dirigit a les religioses, la constitució Apostòlica VULTUM DEI QUAERERE.

A taula rodona les Gnes. Núria Illas, abadessa del monestir cistercenc de Sta. Maria de Valldonzella de Barcelona, Mª Assumpció Pifarré, priora i administradora del monestir benedictí de St. Daniel de Girona, i Anna Boj, priora del monestir de carmelites descalces La Immaculada Concepció de Mataró. Argumentació sobre tres punts concrets: 1) Perquè ha estat important la constitució Apostòlica Vultum Dei Quaerere 2) Com s’ha acollit i què us ha aportat 3) Diferents classes de clausura.

En el nostre compartir vam concloure amb dos desitjos:
• Continuar amb aquestes trobades, encara que siguem poques les germanes que puguem reunir-nos, perquè les trobem molt enriquidores.
• Fer tots els possibles perquè les germanes contemplatives o monàstiques, puguin ser membres de dret de la nostra URC. Ens agradaria que, un dia, una d’elles es pogués incorporar a l’equip directiu, com l’abat de Silos ho és de l’equip de CONFER.