75 assemblea general de l’URC

75 assemblea general de l’URC


20/10/2016

Activitats

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central

Assemblea general – Sala Sant Jordi
OBERTURA
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president

PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017
4. Elecció d’una vocal per a la Junta directiva
5. Ratificació del nomenament del secretari general i administrador

SEGON MOMENT: INTERVENCIÓ DE MONS. JOAN JOSEP OMELLA, ARQUEBISBE
6. Presentació, intervenció i diàleg amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona

Descans

TERCER MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT
7. Temes per a la reflexió de la vida religiosa a Catalunya
Una reflexió de la Junta directiva de URC.
Motivació a càrrec del G. Lluís Serra, secretari general. Diàleg.
QUART MOMENT
8. Ressò sobre la Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina
9. Associació Cintra i Fundació Benallar.
10. Testimoniatge sobre la germana Isa Solà

CLOENDA
10 Torn obert de paraula
11. Cloenda de l’assemblea
Dinar de germanor