Jornada: El servei de les esglésies a la societat, a Sant Cugat

Jornada: El servei de les esglésies a la societat, a Sant Cugat


29/06/2019

Activitats

Hora:  de 10:00 a 18:00
Lloc:  Casal Borja . Carrer de Llaceres, 30, 08190 , Sant Cugat del Vallès
Organitza:  Centre Ecumènic de Catalunya
Telèfon:  936741150 
Preu:  20.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
 

II JORNADA DE PREGÀRIA, REFLEXIÓ I PROPOSTES

Som invitats a reprendre el fil que vam estirar, ara fa un any, en una segona jornada de retrobament a Sant Cugat del Vallès, aquesta vegada a partir dels punts de vista dels equips de treball que vam configurar.

• Què espera el món de les Esglésies? Jaume Triginé
• La diaconia ecumènica al dia. Hèctor Vall
• Què em diu l’experiència de servei? Jonathan Navarro

10.00, Recepció i inscripció
10.30, Temps per pregar
11.00, Sessió del matí: Salutació, presentació dels assistents, aproximació al tema, debat i propostes
13,45, Dinar i sobretaula
15.30, Sessió de la tarda: Testimoniatges i torn de paraules
17.45, Pregària
18.00, Comiat