Professió temporal religioses Puresa de Maria

Professió temporal religioses Puresa de Maria


24/05/2019

Activitats

Professió temporal de la gna. Gabriela Ochoa Acevedo, gna. Yalexis Rivas Lara i gna. Yahosca María Uriarte Robles

Hora: 19:00
Lloc:  Puresa de Maria. C. Mercè Vilaret, 21.  08174 , Sant Cugat del Vallès