Missa d'acció de grącies per Marią Mullerat, a Santa Coloma de Queralt

Missa d'acció de grącies per Marią Mullerat, a Santa Coloma de Queralt


31/03/2019

Activitats

Predicarà el P. Pere Cardona,jutge delegat de la Causa de canonització de Marià Mullerat i Soldevila. Sostindrà el cants l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt.

Hora:  11:30
Lloc:  Església parroquial de Santa Coloma de Queralt. Carrer Major, 1, 43420 , Santa Coloma de Queralt