Missa: 39 anys del martiri de Sant Romero d'Amèrica

Missa: 39 anys del martiri de Sant Romero d'Amèrica


24/03/2019

Activitats

Hora:  de 12:30 a 15:30
Lloc:  Parròquia de Santa Anna. Carrer de Santa Anna, 29, Barcelona