Festa de l'Assumpta

Festa de l'Assumpta


14/08/2018 - 16/08/2018

Activitats

Per commemorar les festes de l’Assumpció de la Verge d’agost, la basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona organitzarà un seguit de celebracions

 

Lloc:  Basílica de la Puríssima Concepció . Carrer Aragó, 299, Barcelona
 

Dimarts, 14 d’agost.

Col·locació al mig de la basílica de la imatge de talla de la Mare de Déu adormida en un llit artístic, bellament adornat amb imatges d’àngels i flors.

A les 17.30 h, celebració comunitària de la penitència com a preparació a la festa de l’Assumpció i per guanyar la indulgència plenària els qui visitin la basílica el dia de la festa.

Dimecres, 15 d’agost.

Solemnitat de la Mare de Déu Assumpta. Qui visiti aquest dia la basílica podrà guanyar la indulgència plenària amb les degudes condicions (confessió, eucaristia i pregària pel Papa).

A les 11.30 h, ofici cantat. Predicarà el Rvd. Dr. Joan Carles Montserrat Pulido, vicari episcopal de Terrassa.

Missa de Lourdes de Jean-Paul Lécot. Hi intervindrà el cor de música sacra de la Concepció amb música a l’orgue per Lorién Santana.

Després de l’ofici es beneiran les flors aromàtiques i plantes medicinals, recordant que Maria no ha experimentat la corrupció del sepulcre en la seva gloriosa assumpció. També es repartirà l’aigua beneïda, símbol també de Maria que ens dona l’autèntic manantial de la Vida que és el seu Fill, Jesús.

A les 19 h, processó pel claustre. Portaran el baluard de la Mare de Déu adormida les religioses de l’Eixample.

Dijous, 16 d’agost.

A les 19 h, missa pels sacerdots i fidels difunts de la parròquia de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora.