Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec de Pepa Torres Pérez

Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec de Pepa Torres Pérez


17/11/2018

Activitats | Programa de formació contínua

Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona)

"Acoger y anunciar al Dios de las periferia" 

1. Espiritualidad para una vida religiosa en salida

2. Portadores y portadoras de sueños

3. Profetas de la comensalidad abierta de Jesús

A càrrec de Pepa Torres Pérez és religiosa de la Congregació de les Apostòliques del Cor de Jesús. Filòloga, teòloga i educadora social. Professora de l'Institut Superior de Pastoral de Madrid, en el qual coordina el seminari Mujeres en Diálogo.

Viu en una comunitat intercongregacional al barri madrileny de Lavapiés que ha donat origen a la Xarxa interlavapiés, una xarxa de suport mutu contres les fronteres i la precarietat .

Membre del Consell Assessor de la Càtedra de Teologia Contemporània “José Antonio Romeo”. Premi Alandar en el 2019 per a la defensa dels drets de les persona migrants. Premi del Consell  Municipal de la ciutat d'Albacete per la seva aportació a la Coordinadora Presó i societat, en defensa dels drets de les dones preses (2000). Combina la docència i la investigació teològica amb l'acompanyament a persones i col·lectius compromesos al món de l'exclusió especialment dones i migrants. Co-fundadora de l'associació Coletivo Agar, espacio de investigación y encuentro desde la diversidad, que té com a objectius el foment del diàleg intercultural i interreligiós des de la perspectiva de les dones.  

Autora de nombroses publicacions les més recents Teología desde las víctimas (2017), Cartas a Francisco  (2017) iDecir Haciendo. Crónicas de periferias (2017).   

 

Pas 1 - Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

                 Tot indicant el nom i cognoms de la persona o persones participants

                i la institució a la que pertanyen.

Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres PT