I Jornades del Rosari: “Dominics, el Rosari i Barcelona”:

I Jornades del Rosari: “Dominics, el Rosari i Barcelona”:


23/02/2018

Activitats

Hora: 18:30

Lloc: Convent dels Dominics, C/ Bailén, 10

Les primeres dades documentals sobre el Rosari i l’Ordre de Predicadors a Espanya. El cas de Barcelona a finals del segle XV,
per Dª Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).
 

La Confraria del Rosari segons una molt poc coneguda estampa de l’Escola flamenca de Mitjans del segle XVII en el Convent de Barcelona, per fray Alfonso Esponera Cerdán, OP (Facultad de Teología de Valencia).