Jornades de Justícia i Solidaritat de CONFER

Jornades de Justícia i Solidaritat de CONFER


23/02/2018 - 25/02/2018

Activitats

Amb el títol:“Adoneu-vos del moment en què viviu” (Rm 13,11). Justícia social per a un sistema en crisi.

Més informació: http://www.confer.es/273/activos/texto/6646-somos_confer_6_ok.pdf