Monestir Sant Pere de les Puel·les. Silenci contemplatiu

Monestir Sant Pere de les Puel·les. Silenci contemplatiu


20/01/2018

Activitats

Guiatge i acompanyament LÍDIA I ESTEVE  membres de l’equip de  Pregària profunda de la Cova de Manresa

Lloc  Monestir de Sant Pere de les Puel·les  c/ Dolors Monserdà , 31 - Barcelona  
Horari  De 9.45 a 6.45 de la tarda    (primera pregària a les 10)    Preu  20 € (matrícula i dinar)  
Període d’inscripció  Fins el 17 de gener (places limitades)  
Contacte Silenci contemplatiu: activitatspuelles@gmail.com