Curs sistemątic de formació inicial per a postulants i novicis/es

Curs sistemątic de formació inicial per a postulants i novicis/es


07/09/2017 - 18/06/2018

Activitats | Programa de formació inicial

CURS SISTEMÀTIC DE FORMACIÓ INICIAL PER A POSTULANTS I NOVICIS/ES

Les congregacions religioses que vulguin participar en aquest curs, que es realiza els dilluns del curs en horari de 15.30 a 17.30, i que no hi han participat en el curs anterior, poden posar-se en contacte amb l’URC per demanar información.