URC

El dia 13 del proper mes de juliol començarà, D.m, a la Casa General, Barcelona, el XXII Capitulo general de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de La nostra Senyora (Darderes). L'elecció de la Superiora General serà el dia 21 de juliol.
Els preguem ens tinguin presents en les seves oracions perquè estiguem obertes a la llum de l'Esperit Sant i ser "missioneres franciscanes al món d'avui.”