URC

La CONFER ha preparat els materials per a la Jornada pro Orantibus 2017 entorn del lema: “Contempleu el món amb la mirada de Déu”