URC

El dia 3 de juny, la Junta Directiva va visitar a l’arquebisbe Juan Jose Omella.
D’esquerra a dreta: P. Eduard Pini, Gna. Consol Muñoz, Gna. Rosa Masferrer, Arquebisbe, P. Màxim Muñoz, Gna. Pilar Rovira i G. Lluís Serra. Estava absent per motius justificats, el P. Llorenç Puig