URC

El Cardenal Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Lluís Francesc Ladaria, presenta el nou vademècum per als processos d'abusos de menors d'edat per part de clergues.

El "Vademécum sobre algunes qüestions processals davant els casos d'abús sexual a menors comesos per clergues" neix de les nombroses sol·licituds que han arribat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe per part de Bisbes, Ordinaris, Superiors d'Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, per disposar d'un instrument que els ajudi en la delicada tasca de portar correctament els casos en què estan implicats diaques, sacerdots i bisbes quan són acusats d'abusos a menors. La història recent testifica la major atenció de l'Església a aquest flagell.

El camí de la justícia per si sol no pot esgotar l'acció de l'Església, però és necessari per arribar a la veritat dels fets. És un camí articulat, que s'endinsa en el dens bosc de normes i pràctiques, davant el qual els Ordinaris i Superiors es troben, de vegades, a la incertesa de la direcció a seguir.

Heus aquí, doncs, el Vademècum, escrit principalment per a ells, així com per als juristes que els ajuden a tractar els casos. No és un text normatiu: no es promulga cap nova llei, ni s'emeten noves regles.

Es tracta, en canvi, d'un "manual d'instruccions", que té per objecte prendre la mà dels qui han d'ocupar-se concretament dels casos de principi a fi, és a dir, des de la primera notícia d'un possible delicte (notitia de delicto) fins a la conclusió final de el cas (res iudicata). Entre aquests dos extrems hi ha temps d'observar, passos que fer, comunicacions d'activar, decisions que prendre.

La sol·licitud d'aquest instrument es va formalitzar en la Trobada dels presidents de les Conferències Episcopals del món sobre la Protecció dels Menors en l'Església (21-24 de febrer de 2019). En aquesta ocasió el Sant Pare va lliurar 21 punts de reflexió per a orientar el treball, el primer dels quals deia: "Elaborar un vademècum pràctic en el qual s'especifiquin els passos a seguir per l'autoritat en tots els moments clau de l'aparició d'un cas". La proposta va ser recollida i rellançada pels participants, de manera que en la conferència de premsa final es va prendre l'elaboració del text com una de les propostes concretes a dur a terme.

Les fonts d'aquest text són tant jurídiques com pràctiques. En el pla normatiu les principals referències són els Codis vigents, les normes substantives i processals sobre els delictes reservats a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, promulgades amb el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001, actualitzat el 2010 per Benet XVI), i el més recent motu proprio Vos estis lux mundi (2019). Al costat de les normes hi ha l'altra font del Vademècum: la pràctica de la Congregació, madurada al llarg dels anys, en particular des de 2001, any de les primeres reglamentacions dedicades específicament als delictes més greus.

S'ha valgut de la contribució de nombrosos canonistes, tant interns com externs a la Congregació, de tribunals locals i de les diòcesis que al llarg dels anys han dut a terme investigacions i judicis sota el mandat de la Congregació. Aquesta pràctica s'ha consolidat amb el temps i ara ha arribat a la seva maduresa.

El Vademècum s'entrega avui en la seva primera versió, anomenada "1.0": un nombre que preveu futures actualitzacions. A l'ésser un "manual", haurà de seguir qualsevol evolució de les normes canòniques i adaptar-s'hi. També haurà de respondre als nous desafiaments que l'experiència oferirà el tractament jurídic dels casos en qüestió.

Finalment, haurà de tenir en compte les consideracions que provindran de les diferents realitats eclesials: diòcesi, instituts, facultats eclesiàstiques, centres d'escolta establerts a nivell diocesà i interdiocesà. La seva contribució qualificada ajudarà a corregir, integrar, precisar i aclarir aquells punts que, com és natural, requeriran una reflexió més profunda.

Luis F. Card. Ladaria SJ