URC

Durant la celebració del IV Capítol de la Província Ibèrica de la Congregació dels Sagrats Cors, la tarda del 16 de juliol de 2020 va ser renovat en el seu càrrec per al pròxim trienni el Superior Provincial, Aurelio Cayón ss.cc. Li acompanyaran en la seva missió els Consellers Pedro Gordillo ss.cc., Enrique Losada ss.cc., Francisco Cruz ss.cc., José Luis Pérez ss.cc., també triats pels capitulars.