URC

En aquests dies s’han fet nombroses presentacions a determinats col·lectius. Especialment, volem fer esment a reunions convocades per l’URC com ja es va informar sobre la convocatòria del SIRBIR ampliat amb els delegats episcopals de vida consagrada.

En aquests darrers dies, s’ha informat a persones amb responsabilitats d’administració provincial o general, amb responsables de la formació inicial i amb els periodistes i/lo responsables de la comunicació de les diverses institucions, i amb els novicis i novícies que estan participant al curs del CEVRE.

Gràficament recollim un moment de la reunió amb els comunicadors, que va tenir lloc el 27 de gener, dilluns.