URC

La Junta directiva de l’URC, en la seva darrera reunió de l‘any 2019, celebrada l’11 de desembre, ha dedicat una atenció especial a un punt del temari de la convocatoria: el Fòrum de la Vida Religiosa, que va ser debatut i aprobat en les seves línies generals per la 81 assemblea general, realizada el mes d’octubre. El Fòrum de la Vida Religiosa aglutina dos esdeveniments: la celebració del 25 aniversari del Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya i la celebració del 40 aniversari de la constitució de l’URC, realitzada el 29 d’abril de 1980. S’hi afegeix com a rerefons eclesial la celebració del 25 aniversari del Concili Provincial Tarraconense. El lema s’ha extret de la carta als hebreus: “Tinguem la mirada fixa en Jesús” (12,2).