URC

Madrid, 25 de juliol de 2019 (IVICON); Les Escolàpies, reunides al XXVII Capítol general sota el lema “En el teu nom llençaré les xarxes”, han realitzat l'elecció de la Mare General i el seu Consell.

El passat dia 23 de juliol han triat com a Superiora General a M. Asunción Pérez García. Va néixer en Luque, Còrdova, el 14 de març de 1953. Ingressa a la Congregació al setembre de 1973 i va fer els seus primers vots el 5 de setembre de 1976.

Ha exercit docència en els col·legis de Saragossa, Astorga, Logronyo i Sòria. Va ser Mestra de Novícies des de 1989 a 1998. Ha exercit tasques de govern formant part de la Congregació Provincial del 2007 al 2019. En els últims deu anys ha participat activament en el procés de creació de la Fundació Educativa Escolàpies i des del 2013 al 2019 ha estat la Directora general de l'Equip de Titularitat d'aquesta Fundació.

En la sessió d'eleccions del dia 24, han estat triades com a Consultores generals:

- M. Josefina Costa-Jussà Bordas de Jesús Maestro, de la Província “Paula Montal”.

- M. Valeria Pereira Costa deNuestra Señora de las Escuelas Pías, de la Província de Brasil.

- M. Urszula Kwasnieswska de San Juan de Cruz, de la Delegació de Polònia.

- M. Martha Norma Ramírez Ibáñez de María Inmaculada, de la Província Califòrnia-Mèxic.

La Congregació ha agraït a cadascuna de les seves germanes la seva disponibilitat per a aquest servei, tenint la certesa que Déu a cada moment els donarà la llum de l'Esperit i sens dubte el seu lliurament donarà bons fruits en bé del seu Institut i de l'Església.

Maria Mare de la Escola Pia i Santa Paula Montal acompanyen els seus passos en aquesta etapa que inicien.