URC

Els dies 2 i 3 de maig de 2019 ha tingut lloc la reunió n. 230 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, i hi ha participat tots els bisbes llevat de Mons. Agustí Cortés.

Els bisbes s’han reunit amb la nova Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) formada per fra Eduard Rey, superior provincial dels Caputxins de Catalunya i nou president de la URC; la germana Rosa Masferrer, provincial de les Religioses de Sant Josep de Girona (vicepresidenta), la germana Maria Rosa Masramon, provincial de les Dominiques de l’Anunciata de Catalunya i Balears; el pare Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de Catalunya, la germana Mercè Arimany, superiora general de les Hospitalàries de la Santa Creu; el pare Llorenç Puig, delegat permanent de la Companyia de Jesús a Catalunya, i el germà marista Lluís Serra Llansana, secretari general de l’URC. 

Els religiosos han exposat els reptes que planteja la reestructuració de la vida religiosa a les diòcesis catalanes i la manera com s’està enfocant des de les diverses Congregacions.

Han dialogat també sobre els projectes per protegir els infants i els adults vulnerables i per contribuir a erradicar de la nostra societat la cultura de l’abús sexual, econòmic, de poder i de consciència.