URC

D’acord amb la convocatòria de l'URC, s’ha celebrat, el passat 3 d’abril, una sessió sobre la protecció de dades a partir de la Llei Europea. Amb més de 30 participants, s’han aplegat religioses, religiosos i personal laic amb responsabilitats sobre dades de la congregació. Una sessió molt interessant, amb una segona part àmplia de formulació de preguntes als ponents, Sr. Sergi Pina, advocat, i Sra. Esther Barneda, advocada experta en noves tecnologies i protecció de dades de l'empresa Baker Tilly-Argos. Un tema de gran actualitat i que cada institució vol tenir al dia segons els nous criteris exposats.