URC

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URC-CEVRE.

“Encontres a la tercera fase” ens recorda una famosa pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg. Una bona al·legoria per endinsar-nos en una jornada d’interacció, reflexió i pregària al voltant de la vida comunitària.

Què passaria si en la nostra vida quotidiana adoptéssim una actitud apreciativa en comptes d’obsessionar-nos amb el que no rutlla?

Tenim alguna cosa a oferir a la nostra societat cada dia més polaritzada?

És possible no solament apreciar la complexitat sinó viure-la de manera profètica?

Aquestes i altres preguntes son les que explorarem al llarg d’aquesta jornada del 23 de març, de 9’45 a 13’45 i de 15.30 a 17.30.

a càrrec de

Emili Turú Rofes

Germà marista, ben conegut per la vida religiosa a Catalunya, per la seva activa implicació en l’organització del Congrés de Vida Religiosa.

Essent provincial de Catalunya, va ser elegit el 2001 per formar part del seu Consell general fins al 2008. De 2009 a 2017 n’ha estat Superior general.

Després d’un any sabàtic, actualment ha tornat a Roma como a secretari de la Unió de Superiors Generals (USG), on també exerceix com a director de “Faith and Praxis”, una organització al servei de congregacions religioses, que ofereix formació, consultoria i facilitació de processos.

 

Data: 23 de març de 2019,dissabte.

Hora:9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30

Lloc: Col·legi Maristes La Immaculada (Carrer València, 370 - Barcelona).

Pas 1 - Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen.

 

Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres ET