URC

El dos de febrer, com cada any, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que afecta de manera directa prop d’un milió de persones. La seva missió garanteix d’una manera especial, amb llums i ombres, la presència de l’amor de Déu al món. Recentment, s’ha publicat un llibre entrevista al papa Francesc, titulat La força de la vocació. La vida consagrada avui, a càrrec del periodista claretià Fernando Prado. La conversa de quatre hores de durada flueix amb naturalitat. El Papa no defuig punts neuràlgics, que analitza amb precisió i clarividència. Convé no oblidar que el papa Francesc és jesuïta i que, per tant, viu en pròpia carn la dimensió de la seva vocació religiosa. No només parla d’un col·lectiu significat a l’Església i a la societat, sinó que les respostes parteixen de la seva pròpia experiència. La lectura i reflexió d’aquest llibre breu és imprescindible per a les persones consagrades i resulta recomanable per a qui vulgui conèixer millor la realitat de la vida religiosa avui: les seves esperances i dificultats, els seus projectes i desafiaments, les arrels i la missió.

El Papa opta pel discerniment enfront de la disciplina, per la llibertat evangèlica enfront de la ideologia, pel testimoni alegre enfront de la preocupació estadística, per la fidelitat a les arrels del carisma enfront de la mundanitat espiritual. Quan algú viu a fons la vida consagrada, quan s’encarna al lloc i en la cultura on en desenvolupa la missió, quan l’amor de Déu és el motor de la seva vida… escriu pàgines tan senzilles com meravelloses d’entrega, de servei, d’humilitat. La pregària, la vida comunitària, la pobresa… són ingredients inevitables del seu testimoni. No tots els religiosos i religioses viuen així, però la seva vocació els projecta cap a aquest horitzó de fidelitat i goig.

Les comunitats cristianes estan convidades a pregar especialment en aquesta Jornada per les persones consagrades i també per aquelles que, després de sentir la crida de Déu, hi responguin amb generositat i alegria.

LLUÍS SERRA LLANSANA