URC

En un món necessitat de guarició, de relacions harmòniques i fluides proposem endinsar-nos en el perdó, com a mitjà de sanació personal i col·lectiva, per tal de poder desenvolupar-nos des de dins i créixer.

Al voltant d'unes reflexions teòriques i de la mà de la psicologia desemmascararem falses concepcions del perdó, aprofundirem les 10 fases del procés i realitzarem alguna dinàmica  per tal d'endinsar-nos i desenvolupar, en el propi interior, el procés del perdó..

Maite Valls Martí

Maite Valls Marti és religiosa de Jesús-Maria. Psicòloga, Psicoterapeuta i Mestra. Màster en Psicologia clínica i Psicoteràpia per la Universitat Ramon Llull. Especialista universitari en organització i pràctica de l’educació (Especialista d’orientació educativa) a la Universitat Pontifícia Comillas de  Madrid.

Professora del postgrau d’Acompanyament Espiritual i del Màster d’Espiritualitat Transcultural de la Fundació Vidal i Barraquer. Professora de Teologia Espiritual de l’ISCREB. Professora de la URC formació inicial. Membre del Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer. Membre de la AIEMPR (Associació Internacional d’Estudis Mèdics, Psicològics i Religiosos)

Participa en: Grup de recerca Psicologia, espiritualitat i religions: Psicopatologia i Salut Mental, de la Fundació Vidal i Barraquer; Seminari d’Aprofundiment en Psicologia, Neurociència i Espiritualitat de la Fundació Vidal i Barraquer; Seminari en el CETR. Participa en un grup on es comparteix l’experiència espiritual des de diferents tradicions religioses. Viu en una comunitat en dos seus que és centre d’acollida per a nens i nenes de 4 a 18 anys.  I la comunitat col·labora en la Xarxa d’Hospitalitat de Migra Studium.

Combina les teràpies psicològiques, amb l’acompanyament espiritual, la docència i la formació psicològica i espiritual a través de seminaris i tallers. Acompanya i imparteix Exercicis Espirituals de Sant Ignasi.

Data: 9 de febrer de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

 

Pas 1 - Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

                 Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants

                i la institució a la que pertanyen.

Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MV