URC

"Servidores de la comunió i la missió"

Aquest és el lema que serveix de marc i és, alhora, horitzó de la XIX Trobada de Superioras Majors i membres dels seus Consells, reunides del 2 al 14 de gener, a Sarrià, Barcelona.  Les vint-i-cinc germanes presents provenen de disset països, representant als seus Organismes (Àfrica, Àsia Aquest, Àsia Sud, Europa, Llatinoamèrica i Verge de Guadalupe) on les Missioneres Claretianes desenvolupen la seva missió d'anunciar l'evangeli de Jesús en diferents parts del món i de diverses maneres.

La reunió, convocada pel Govern General de la Congregació, amb Seu a Roma, té per objectiu buscar, amb esperit de diàleg i responsable coparticipació, els camins que Déu i la realitat del nostre avui demanen a les Missioneres Claretianes, perquè el seu servei evangelitzador sigui oportú i eficaç.  Aprofundiran en diversos temes com la realitat i els desafiaments dels llocs on estan, el discerniment, l'acompanyament, la sostenibilitat carismàtica, relacional i econòmica, la evangelització i els seus mitjans i la formació, entre d'altres, responent a les crides que avui ens fa l'Església en els seus camins de renovació.

Les Religioses de Maria Immaculada Missioneres Claretianes estan a Sarrià, Barcelona, des de l'any 1926. En aquesta casa del carrer Major de Sarrià, antic noviciat, van donar els seus primers passos a la vida religiosa moltes germanes que, amb un gran esperit apostòlic, a imitació de Sant Antoni Maria Claret i la Venerable María Antonia París (fundadors de la congregació), van portar l'anunci de la bona notícia a altres terres i van fundar comunitats missioneres a varis països on estem presents. Avui aquesta casa, és un centre d'Espiritualitat, que acull i atén a persones i grups que realitzen exercicis espirituals, retirs per a joves, trobades de grups parroquials, reunions diverses, oferint un espai adequat per a la reflexió, el silenci i l'oració, en definitiva, propiciant la trobada amb Déu.
Donem gràcies a Déu per haver estat acollides en aquesta casa, tan entranyable per totes les claretianes, i en aquesta terra catalana, bressol dels nostres Fundadors.


Ana María Mandrile, Missionera Claretiana