URC

Data: 17 de novembre de 2018, dissabte.

Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic:  urc.info@gmail.com  indicar el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen.

Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “La Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres PT

 

Pepa Torres Pérez és religiosa de la Congregació de les Apostòliques del Cor de Jesús. Filòloga, teòloga i educadora social. Professora de l'Institut Superior de Pastoral de Madrid, en el qual coordina el seminari Mujeres en Diálogo.

Viu en una comunitat intercongregacional al barri madrileny de Lavapiés que ha donat origen a la Xarxa interlavapiés, una xarxa de suport mutu contra les fronteres i la precarietat  

Membre del Consell Assessor de la Càtedra de Teologia Contemporània “José Antonio Romeo”. Premi Alandar en el 2019 per a la defensa dels drets de les persona migrants. Premi del Consell  Municipal de la ciutat d'Albacete per la seva aportació a la Coordinadora Presó i societat, en defensa dels drets de les dones preses (2000). Combina la docència i la investigació teològica amb l'acompanyament a persones i col·lectius compromeses al món de l'exclusió especialment dones i migrants. Co-fundadora de l'associació Coletivo Agar, espacio de investigación y encuentro  desde la diversidad, que té com a objectius el foment del diàleg intercultural i interreligiós des de la perspectiva de les dones   

Autora de nombroses publicacions les més recents Teología desde las víctimas (2017), Cartas a Francisco  (2017) iDecir Haciendo. Crónicas de periferias (2017).