URC

La Congregació per les Causes dels Sants ha aprovat la data del proper 10 de novembre de 2018 per celebrar la Beatificació de 16 màrtirs de Barcelona. El Papa Francesc aprovà el Decret de Beatificació el passat 18 de desembre de 2017. Al febrer d’aquest any, la Secretaria d’Estat ha comunicat oficialment la data de la celebració que presidirà el Prefecte de la Causa dels Sants, com a representant del Sant Pare, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

Aquesta Causa està integrada per: 9 religiosos de la Congregació de Sant Pere ad Vincula, 3 religioses de la Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, 1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors i 3 laics protectors dels religiosos de Sant Pere ad Vincula. Tots els màrtirs formen part de Comunitats a Catalunya, lloc on van lliurar la seva vida en els anys 1936 i 1937, durant la persecució religiosa sobrevinguda en els anys trenta. La Capella dedicada als màrtirs en el Claustre de la Catedral de Barcelona fa referència a tots ells.

El procés de beatificació es va intensificar l'any 2000. Per orientacions diocesanes i vaticanes, es van unir les tres Congregacions indicades i els laics, formant un grup de màrtirs en el qual s'inclouen: sacerdots, persones consagrades i laics; joves i gent gran; germans estudiants i superiors; obrers, pares de família i educadors. Tots ells servidors, per l'Evangeli i l'amor a Déu, fins al moment del seu lliurament martirial.

Les tres Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans i germanes assenyalats per la fidelitat, l'amor i el lliurament. Ells són testimoniatge de fe, de caritat i de perdó, són model i referència per tots nosaltres. Nens, joves i grans trobem en ells intercessors i guies en el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i d'amplitud eclesial. L'any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, de lliurament i de discerniment vocacional.

Els 16 màrtirs són:

Pare Teodoro Illera. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Joaquín Gómez. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Màxim Franco. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Joaquín José Puente. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Bernardo Puente. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Estanislao de Kotska Tajadura. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Ángel de l’Església. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Ricardo Guerra. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Germà Acacio Mª Calleja. Religiós de la Congregació de Sant Pere ad Vincula

Sr. Gregorio Díez. Laic.

Sra. Camila Díez. Laica

Sr. Eliseo Moradillo. Laic.

Germana Andrea Solans. Religiosa de la Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

Germana Mª Auxilio Noguera. Religiosa de la Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

Germana Patrocini Vilanova. Religiosa de la Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

Mare Carlota de la Visitació Duque. Religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.

 

Els actes previstos són:

 

VIGÍLIA D'ORACIÓ

9 de Novembre de 2018, a les 19:00h

Basílica de Santa María del Mar

 

BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS

10 de Novembre de 2018, a les 11:00h

Basílica de la Sagrada Família

 

MISSA D'ACCIÓ DE GRÀCIES

11 de Novembre de 2018, a les 13:00h

Catedral de Barcelona