URC

(https://carmelitasmisioneras.org/)

Hi ha diàleg, preguntes i fins i tot la presentació d'altres opcions buscant llum i el millor per a la nostra congregació. Acabat el temps de diàleg es passa a la votació. Nou equip general:

Maria J. D´Souza – Demarcació Índia – 2ª Consellera

Mª de l'Ángel Conde – Demarcació Europa – 3ª Consellera

Lila Rosa Ramírez – Demarcació Perú – Superiora General

Loida Tortogo – Demarcació Filipines – 4ª Consellera

Raquel Díaz – Demarcació Europa – Vicaria General

Hidalia Aguilar – Demarcació Centro Amèrica – Ecònoma General

Theresa Mathew – Demarcació Índia – Secretària General

El Consell sortint passa la llum al nou Consell mentre totes les germanes resen per elles imposant les seves mans simbòlicament.

Agrair a l'Equip sortint tot el donat en aquests anys. Algunes acabat aquest servei tornareu a les vostres demarcacions on us desitgem el millor. GRÀCIES.

Què dir-vos des de fora-dins…. Hi ha sentiments oposats, generositat, emoció, reconeixement, dolor, preocupació pels buits oberts en les demarcacions…  Tot això queda a mans de Maria.