URC

Ha aparegut una nova biografia del fundador dels Fills i Filles de la Sagrada Família, titulada El coratge de la veritat. Biografia testimonial de Sant Josep Manyanet, inspirador del Temple Expiatori de la Sagrada Família (Ed. Estel, Barcelona 2018, 528 pàg.). L'autor material és el P. Josep M. Blanquet, S.F. però l'autor formal és el Beat Ramón Oromí i Sullà, S.F. (1875-1937), màrtir.

Es tracta d'una biografia testimonial perquè està estructurada d'acord als nombrosíssims testimonis que va recollir el beat Oromí abans de sofrir el martiri. Ell, ajudat per altres religiosos i persones seglars, es va imposar el deure filial de recórrer tota la geografia manyanetiana a fi de recollir i posar fora de perill els records i objectes relacionats amb la vida i missió apostòlica del sant. El P. Oromí havia conegut el fundador i havia estat secretari general de l'Institut durant molts anys i coneixia molt bé tots els documents i cartes que el fundador havia enviat o rebut i deixat degudament classificats en l'arxiu.

Feia anys que, també en preparació del procés de canonització de Josep Manyanet, treballava en aquest intent que volia deixar plasmat en un museu biogràfic que la persecució i guerra civil van impedir. El martiri el va sorprendre al moment en què estava estudiant i classificant tots aquests documents i efectes.

Per això, quan d'una manera imprevista i precipitada va haver d'abandonar-ho i deixar un testimoni identificador de cadascun dels documents i efectes, va poder fer-ho amb precisió, recordant i citant fragments originals de cartes i altres escrits que, al mateix temps, estaven sent consumits per les flames.

Tots aquests testimonis, degudament transcrits per incansables amanuenses, són el que constitueix aquesta biografia testimonial de Josep Manyanet, composta de 10 capítols d'extensió desigual, que abasta des dels seus orígens a Tremp, les etapes de la seva formació, l'activitat sacerdotal, la fundació dels Instituts religiosos, la inspiració del Temple Expiatori de la Sagrada Família i la relació amb les famílies Bocabella i Dalmases, l'Associació Josefina, l'arquitecte servent de Déu Antoni Gaudí, etc., així com també les relacions eclesials amb Papes, Cardenals i Bisbes i, finalment, la seva darrera malaltia, mort i sepultura. Tot això, juntament amb dos Apèndixs i els índexs corresponents, és acompanyat amb la reproducció de nombrosos objectes que confirmen el relat testimonial.

I porta el títol de Coratge de la veritat perquè posa clarament de manifest la identitat del carisma i missió de fundador i d'inspirador del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona. Són els testimonis banyats amb la sang d'un màrtir els que parlen.

El llibre pot adquirir-se a les llibreries religioses de la ciutat i a la seu de la Cúria general de l'Institut (Tel. 636.802.094 - Entença, 301 – 08029 Barcelona).