URC

Roma, 3 de setembre. El calendari dels treballs capitulars fixava per a aquest matí d'avui l'elecció del nou Ministre general de l'Ordre. A les 9:30 del matí tots els frares capitulars van ser reunits a la gran capella del Col·legi “Sant Llorenç de Brindis” per a una litúrgia especial i una oració per l'elecció del nou Ministre. Per recordar als presents que el propi del Ministre és el servei als germans, va ser llegit en anglès un passatge de l'Evangeli de Mateu (20,20-28) i una pàgina del “Memorial segons el desig de la meva ànima” (2°Celano 184-186) en italià, on el seràfic pare sant Francisco indica les qualitats que ha de posseir el Ministre. Immediatament, els capitulars van anar en processó fins a l'aula capitular, precedits del Ministre sortint, que portava a les seves mans un llum encès en el ciri pasqual. Aquest llum va ser col·locat davant del Evangeliari mentre cadascun va anava al seu lloc. Llavors l'Assemblea va entonar el “Veni Creator Spiritus” per invocar l'assistència de l'Esperit Sant en un dels moments més important de la vida de l'Orde. El Secretari del Capítol va procedir a la crida nominal dels capitulars, i després van ser distribuïdes les targetes per efectuar la votació. En finalitzar l'emissió dels vots els escrutadors van procedir a l'escrutini i com a resultat va ser electe en aquesta primera votació fr. Roberto Genuin com a Ministre general de l'Orde, qui va ser diverses vegades Ministre provincial a Venècia.

Quan l'electe va acceptar l'encàrrec dels seus germans capitulessis, tota l'assemblea es va aixecar i dempeus li va tributar una gran ovació.

Escollit el dia 6 de setembre el nou Consell General.