URC

La reunió d’administradores i administradors generals i provincials celebrada l’11 de juny a l'Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) va tenir tres moments:

Primer, presentació, impressions i comentaris al document del Vaticà: "OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES. Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l’actual sistema econòmic i financer” a càrrec d’Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona i Coordinador de Justícia i Pau d’Espanya. Una presentació molt interessant que va suscitar un diàleg animat.

Segon, la presentació de temes econòmics d’estudi i reflexió. Els que van suggerir-los, van explicar-ne el motiu i després es va obrir un diàleg d’intercanvi sobre els diversos punts de vista sobre les qüestions plantejades. Finalment, es van obrir espontàniament nous temes, que es van recollir per a proper reunions.

Tercer, es va arribar a la conclusió de tenir dues reunions a l’any d’aquestes característiques.