URC

El cardenal Omella designa els nous vicaris episcopals, delegats diocesans i responsables dels serveis de cúria que es faran efectius a partir de setembre, entre els quals religiosos de diferents congregacions:

  • Vicari episcopal zona pastoral 3: P. Juan José Rodríguez Sánchez, SDB.
  • Delegada diocesana de pastoral de fe i cultura: Gna. Margarida Bofarull Buñuel, RSCJ.
  • Delegat diocesà de vida consagrada: P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB.
  • Director del Secretariat diocesà de pastoral penitenciària: P. Josep M. Carod Félez, O de M.
  • Director del Secretariat diocesà de pastoral gitana: Gmà. Juan Alberto Pérez Díez, OSA.
  • Oficina de causes dels sants: P. Josep M. Blanquet Gas, SF.


El llistat complet de nomenaments es pot consultar aquí . Felicitem a tots.