URC

La Santa Seu el dijous dia 24 de maig va publicar un document titulat: Oeconomicae et pecuniariae quaestiones , que  conté consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l'actual sistema econòmic i financer a nivell mundial.

El document Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, elaborat per la Congregació per a la Doctrina de la Fe i pel Dicasteri per al Servei al Desenvolupament Humà Integral,  ressalta les injustícies del sistema i posa l'accent a buscar solucions .
 

El text conté 34 punts que es poden consultar a continuació  o al Servei de Documentació, núm. 192