URC

És amb molta emoció i alegria, que després d'un temps llarg de discerniment, podem anunciar-vos que, amb l'ajuda de l'Esperit, el Capítol ha triat a la germana Justina Muñoz Cibrián (Espanya) com Superiora General de la Congregació.

Agraïm a Déu per la seva disponibilitat per aquest Servei i la confiem a les oracions de tots, demanant que Maria Immaculada l'acompanyi i li mostri els camins de Vida i Fidelitat a Jesús Salvador i al Carisma i Espiritualitat de Santa Emilie de Villeneuve.

Juntament amb Justina Muñoz, formen part del nou Equip General, les conselleres:

Gna. Rosangela Maria ALTOÉ– (Brasil)

Gna. Marie Beatrice MBENGUE – (Senegal)

Gna. Irma DE LEON CAZANOVA – (Paraguay)