URC

El dia 15 de maig s'ha presentat a l'Oficina de Premsa de la Santa Seu la Instrucció “Cor Orans”, sobre la vida contemplativa, de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica.

Han intervingut a la presentació monsenyor José Rodríguez Carballo OFM, secretari de la Congregació i el pare Sebastiano Paciolla, O Cist, sotssecretari de l'esmentat dicasteri.

El text consta d'Introducció, Normes generals, quatre Capítols i Disposicions finals.

El primer capítol es titula «El monestir autònom» i està subdividit en set apartats:

I. La fundació

II. L'erecció canònica

III. L'afiliació

IV. El trasllat

V. La supressió

VI. Vigilància eclesial sobre el monestir

VII. Relacions entre monestir i Bisbe diocesà

El segon capítol tracta sobre «La federació de monestirs», i consta de sis seccions:

I. Naturalesa i fi

II. La Presidenta federal

III. El Consell federal

IV. L'Assemblea federal

V. Oficis federals

VI. L'Assistent religiós

El tercer capítol aborda «La separació del món», i se subdivideix en:

I. Noció i rellevància per a la vida contemplativa

II. Els mitjans de comunicació

III. La clausura

IV. La clausura papal

V. Normativa sobre la clausura papal

VI. La clausura definida en les Constitucions

•          A. Clausura constitucional

•          B. Clausura monàstica

VII. Normativa sobre la clausura constitucional

El quart i últim dels capítols aborda «La formació», i consta dels següents apartats:

I. Principis generals

II. La formació permanent

III. Instruments de formació permanent

IV. La formació inicial

•          A. Aspirantat

•          B. Postulantat

•          C. Noviciat

•          D. Juniorat

El document conclou amb les disposicions finals i es pot consultar aquí