URC

L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a religiosos i religioses que exerceixen una funció d'animació i d’acompanyament comunitaris.

DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018

MATRICULA: 115 € (inclou taller i dinar de dissabte)

LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona

HORARI:

§  Divendres:      18.00 – 20.00

§  Dissabte:        10.00 – 13.30 i dinar

                             16.30 – 20.00

§  Diumenge:      10.00 – 13.30

EUCARISTIA: cada dia hi haurà eucaristia

IDIOMA: CASTELLÀ

OBJECTIUS:

§  Presentar la vida religiosa com un escenari de vida i de fraternitat .

§  Provocar en cada persona i en cada comunitat esperança per viure aquest temps present.

§  Adquirir destreses d'atenció i acompanyament personal.

§  Promoure una comunitat real que cuidi la dimensió humana i faciliti la sinceritat.

§  Revifar la motivació perquè cada religiós o religiosa al servei d’una major fidelitat creativa.

CONTINGUT:

§  S'ofereix una orientació psicològica, teològica i canònica perquè aquest temps present, sigui en veritat, un temps de possibilitat, novetat i vida.

§  Es facilita l'anàlisi de com estan els nostres "motors" vitals per així estimular la cura de les persones i adequar les estructures.

§  Es treballen claus per aconseguir una vida comunitària satisfactòria en el nou context de les instàncies d'animació: govern, acompanyament personal i espiritual, projecte personal i comunitari, assemblees i revisió de vida.

§  S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la fraternitat

PROFESSORAT

§  Coordinador: L. A. Gonzalo Díez, CMF

§  Equip: Mª Luisa González Lería, PVM; Francisco Javier Caballero, CSSR; Manuel Romero, TOR

REQUISITS: El nombre de participants mínim són 30 persones.

                Si el dia 20 d’abril no s’arribés a aquest número, el curs es cancel·laria i s’avisaria als inscrits.

INSCRIPCIONS

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen. Una vegada confirmada la inscripció, cal efectuar el pas 2.

Pas 2 - Pagament 115 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

 Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu.

Nota important.- Si algú volgués pensió completa al lloc del taller, poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’URC (Olga Maria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30, al telèfon 933 024 367)