URC

Data: 17 de març de 2018, dissabte.

Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic:  urc.info@gmail.com  indicar el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen.

Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “La Caixa”          

És evident que, en els nostres contextos d'Occident, la Vida Consagrada està vivint una forta experiència de reducció, que no és només sociològica, sinó que afecta també profundament a nivells existencials. Davant d'aquesta realitat, és molt comprensible que les reaccions instintives es traduexin actituds prometeiques o en la negació de la realitat, en l'evitació de les qüestions que ens poden provocar por, en la inhibició o la fugida. Però, ¿és aquesta l'única mirada possible sobre la realitat que estem vivint? És possible una mirada creient, que sense tancar els ulls a la realitat, pugui percebre en ella la presència del Senyor que ens crida i envia també avui, no a pesar de la reducció sinó precisament a través d'ella? Però, d'on pot néixer aquesta lectura creient de la realitat? Quins requisits implica? Quins són alguns dels reptes que planteja a la VC la vivència teologal del nostre moment?

Mª Isabel Ardanza Mendilíbar

Religiosa Carmelita de la Caridad Vedruna. Nascuda en Abadiño (Bizkaia) en 1951. És Llicenciada en Teologia Espiritual per la Universitat de Comillas (Madrid). Resideix actualment a Vitòria-Gasteiz.

En els últims vint-i-cinc anys s'ha dedicat a la Formació i a responsabilitats de govern. Des de fa deu anys dirigeix i coordina el Curs Internacional d'Espiritualitat que la seva congregació organitza anualment a Vic (Barcelona) per a germanes entorn de l'etapa de la jubilació, amb una durada de tres mesos. Col·labora amb l'Institut Teològic de Vida Religiosa de Vitòria, impartint tallers i donant cursos de formació permanent, també amb la CONFER Euskadi. Imparteix cursos, retirs i exercicis espirituals dins de la pròpia congregació i a altres grups de religiosos i religioses. Des de 2007 forma part d'un equip que ofereix tallers per a formació d'agents de pastoral en processos de personalització de la fe d'adults.  També col·labora en el treball pastoral amb grups d'adults, en clau de Personalització.