URC

Si vull anar a una casa d’espiritualitat a fer un recés, uns exercicis, uns dies de silenci, unes jornades de pregària, unes estones per trobar-me amb mi mateix i recuperar el ritme vital, com puc conèixer les possibilitats que hi ha?

Persones que estan en recerca, que volen escoltar el silenci... on adreçar-se? Internet permet moltes recerques. La pregunta, però, és si existeix algun recull de cases d’espiritualitat. L’any 1985 la col·lecció CEVRE de la Unió de Religiosos de Catalunya va publicar un quadern com a “Guia de Cases de Recés de Catalunya”. Més tard, l’any 2003, es va editar un llibre amb informacions sobre “Cases de Trobada de Catalunya i Andorra”, que aplegava cases de colònies, cases d’espiritualitat i santuaris. Enguany es vol actualitzar el llistat de cases d’espiritualitat pertanyents a congregacions religioses i enriquit per les ofertes de monestirs i comunitats contemplatives, que donen aquest servei.

Dimarts, 6 de febrer, es van reunió a Barcelona, a l’aula de les CSSCC de la plaça Urquinaona, 18 persones per parlar d’aquest tema amb dos objectius. Primer objectiu: elaborar una guia de cases d’espiritualitat (continguts, formularis, criteris...). Segon objectiu: definir la difusió dels programes i cursos de formació que s’hi imparteixen. Abans s’havien presentat els participants comentant les cases que cadascú representa. Després d’una breu exposició del germà Lluís Serra, secretari general de l’URC, es va dialogar sobre els aspectes definitoris d’una casa d’espiritualitat. Posteriorment, en tres grups, es van tractar els punts concrets dels dos objectius, que al final es van compartir, juntament amb altres qüestions que tenen a veure amb bon funcionament de les cases d’espiritualitat.

El projecte consisteix en elaborar un folletó en format digital que contingui aquestes informacions d’interès. Quan s’acabi, es penjarà al web de l’URC i es difrondrà adequadament per posar-lo a l’abast de les persones interessades en anar a cases d’espiritualitat.