URC

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província d'Aragó- Sant Rafael, que aquests dies està celebrant el seu XXV Capítol Provincial en L'Escorial (Madrid), ha reelegit com a Superior Provincial al germà José Luis Fonseca.

El Capítol Interprovincial, que s'està celebrant al mateix temps, ha aprovat la constitució d'una Província única en 2020. El germà Juan José Àvila ha estat nomenat pel Superior General com a Delegat General per acompanyar i coordinar el procés de la unificació de províncies.  


 

Aquestes han estat les decisions dels Germans capitulars: la constitució d'una Província única amb el germà Juan José Àvila de la Província de Castella com a Delegat General, que comptarà amb l'ajuda de dos subdelegats, el germà Luis Marzo de la Província d'Aragó i el germàJosé Miguel Valdés de la Província Bètica; a més de la reelecció del germà José Luis Fonseca com a Superior Provincial per a aquest període de la Província d'Aragó.

Tant el Capítol Provincial com el Capítol Interprovincial, que estan tenint lloc a L'Escorial (Madrid), han analitzat el treball realitzat a les àrees d'Estructures, Missió i Col·laboradors. Des del passat 15 de gener una representació de Germans al costat d'un grup de col·laboradors capitulars, han analitzat el cuatrieni des de l'òptica de “El futur de l'Hospitalitat a Espanya” i han establert les línies estratègiques que marcaran els propers anys de l'Orde a Espanya.

En el Capítol han participat el Superior General, germà Jesús Etayo, i els Consellers Generals, germà. Benigne Ramos i germà Pascal Ahodegnon, els qui han presidit els Capítols Provincials, així com el bisbe de l'Orde, germà José Luis Redrado.

El germà Fonseca, que ja era Superior Provincial des del 2014, ha proposat com a Consellers i han estat confirmats pel Capítol, els següents Germans:

    Germà Eduardo Ribes, primer conseller
    Germà Miguel Martín, segon conseller
    Germà Benjamí Pamplona, tercer conseller
    Germà Julián Sapiña, quart conseller

Perfil biogràfic del germà José Luis Fonseca


El germà José Luis Fonseca va néixer el 24 de desembre de 1951 a Pamplona (Navarra). Va entrar en el Postulantat a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) el 20 de juny de 1970 i va fer la seva professió solemne el 16 de juny de 1979 a Pamplona.

Procedent de l'Escola Apostòlica de Saragossa, comença el Postulantat al juny de 1970 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i emet la seva Professió solemne el dia 16 de juny de 1979 a Pamplona. Durant la seva preparació es llicencia en Psicologia i realitza un curs de gestió hospitalària. Ha desenvolupat el seu treball en l'Hospitalitat en diferents centres de Formació (Escola Apostòlica, Mestre de Novicis i d'Escolàstics).

En el servei d'Animació i Govern ja va exercir com a Superior Provincial en tres ocasions: en 1989,1995 i 2014. Ha estat Conseller Provincial en 3 triennis: 1983, 1986 i 2011.

De 1995 fins a 2014 va ser gerent de la Fundació Institut San José a Madrid.

Des de març de 2014 és el Superior Provincial de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu Província d'Aragó-Sant Rafael.

Durant el cuatrieni ha viatjat a Cuba, nomenat per la Cúria General, per fer un acompanyament als Germans i col·laboradors.

 
Sobre l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Aragó – Sant Rafael

La Província d'Aragó – Sant Rafael de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu està integrada per més de 6.000 professionals, gairebé 2.000 voluntaris i 72 Germans, a més d'una àmplia xarxa de benefectores-donants. Sota el concepte d'Hospitalitat, es cuida l'acolliment, la promoció de la salut, l'acompanyament i el compromís en les realitats més vulnerables de la nostra societat des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat. Els valors assumits per tots els centres de l'Orde Hospitalari al món són, a més d'Hospitalitat, Qualitat, Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat.

El treball que l'Orde realitza a la Província és visible a través de dispositius assistencials i socials així com de comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit en molts casos amb altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les quals existeix una afinitat en la motivació i una visió compartida.

 
Més informació: www.ohsjd.es