URC

En cada moment de la història, la nostra església i les seves teologies són filles de diferents contextos culturals. No podem parlar de teologia sense parlar d’un recorregut al llarg de la història. La reflexió teològica actual, si vol ser realment significativa per als creients, no pot obviar la diversitat geogràfica, històrica i cultural que caracteritza el nostre món i la nostra església.

Actualment estem vivint un moment clau de la història, en què els fluxos migratoris plantegen seriosos interrogants a la nostra forma de vida, a les relacions internacionals, a la gestió de la diversitat dins les nostres societats i a la manera que tenim de donar una resposta clara a les situacions dramàtiques de moltes famílies que truquen a les nostres portes.

En l’actualitat hi ha més de 232 milions de persones migrants arreu del món. Com responem els cristians a aquestes qüestions? Per l’autor d’aquest quadern “el fenomen migratori representa un element que cal prendre molt en compte des d’un reflexió teològica seriosa i rigorosa”. D’aquesta necessitat sorgeix la teologia de les migracions, una disciplina nova però arrelada a la tradició bíblica i el magisteri de l’Església.

La Bíblia es reconeix com una realitat en moviment, amb experiències migratòries, d’exili, d’acollida i d’hospitalitat. Els textos bíblics ens presenten al Poble de Déu com un poble pelegrí. En aquest quadern, Alberto Ares ens ajuda a veure com es fa present la realitat migratòria a la Bíblia, la tradició apostòlica i el magisteri de l’Església. I ho fa per assenyalar-nos les qüestions indefugibles que ens planteja una mirada compromesa amb la realitat: la identitat, la dignitat, la justícia, l’hospitalitat i la visió integral. Són qüestions que ens enfronten a tensions legals, polítiques, culturals, econòmiques o socials, generadores de desigualtat, exclusió, explotació o estigmatització. Però alhora, són realitats en les que es fan presents elements centrals de la missió de Jesús i de l’Església, com l’hospitalitat, la misericòrdia i la reconciliació.

En definitiva, conclou l’autor “la nostra Església i tots nosaltres necessitem una mirada que impregni la vida ordinària de l’Església i els nostre cors i els de les nostres comunitats, i sobretot  que ens commogui i ens impulsi a l’acció”.

Alberto Ares Mateos és jesuïta i especialista en migracions. Natural de Veguellina de Órbigo (León), ha dedicat part de la seva vida a l’acompanyament de comunitats migrants a diversos llocs del món. Ha estat director de la Red Íncola a Valladolid i de Pueblos Unidos, a Madrid. Actualment és delegat del sector social de la Companyia de Jesús a Espanya i investigador associat a l’Institut d’Estudis sobre Migracions de la Universidad Pontificia de Comillas.

Per descarregar el quadern: https://www.cristianismeijusticia.net/fills-i-filles-duna-pelegri-cap-una-teologia-de-les-migracions