URC

El germà Luis Marzo és l’ideòleg de la capella hospitalària on line que acaben de posar en marxa Joves Sant Joan de Déu. A la pàgina web http://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria trobareu fins a vint-i-una realitats actuals per les quals pregar, com els refugiats, els malalts, els sense sostre... cada temàtica està acompanyada d’un text bíblic, una cançó, una pregària i un espai per deixar una petició o acció de gràcies.

Com sorgeix aquesta iniciativa?

La iniciativa de crear la Capella Hospitalària on line va sorgir fa uns mesos per tal de donar resposta a la petició d’alguns joves que ens havien demanat poder disposar d’un espai que els permetés pregar per aquelles realitats de dificultat i fragilitat i que necessiten la nostra oració. Davant la dificultat de poder donar resposta a aquesta demanda de manera presencial, va sorgir la idea de crear una plataforma que ens ajudés a unir-nos per pregar pel món sense haver de desplaçar-nos.

Amb quin criteri s’han escollit les temàtiques per les quals poden pregar els joves?

Les temàtiques que hem recollit inicialment tenen relació amb aquells col·lectius de persones amb els quals els Germans de Sant Joan de Déu com- partim vida i missió. No obstant això, aquest espai vol ser dinàmic i en permanent actualització. És per això que periòdicament s’incorporaran noves temàtiques per pregar, tenint sempre present la realitat del nostre món.

Cada intenció està molt cuidada: Paraula de Déu, música, pregària, espai per a la petició... qualsevol jove es pot sentir interpel·lat?

Pregar no és fàcil i, per això, és important tenir cura de l’espai i proposar recursos que ajudin a entrar en aquesta dimensió de relació amb Déu. Qui no pot sentir-se interpel·lat a resar per realitats tan actuals com els refugiats o les persones en situació de sense llar? Crec que qualsevol jove que entri a la Capella Hospitalària es pot sentir interpel·lat per alguna realitat de les que s’hi presenten.

Quins són els avantatges de fer pregària on line?  [http://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria]

Hi ha joves que senten la necessitat de pregar i no saben com fer-ho ni on fer-ne. De vegades, la nostra agenda del dia a dia ens impedeix participar en algunes iniciatives de pregària que ens proposen des de les parròquies o des d’altres moviments. Per això vam decidir apostar per una plataforma en línia que facilita poder adaptar de manera flexible la pregària als horaris dels joves. A més, la plataforma té adaptada la seva versió mòbil per tal de poder pregar des de qualsevol lloc.

 Amb aquesta capella virtual no valen excuses com «jo no sé pregar», «m’avorreix fer oració» o «no tinc temps»?

Crec que aquest format de capella virtual pot ajudar els joves a descobrir la importància i la necessitat de pregar des de la vida. El gran perill del moment actual és ocupar la vida amb les coses de Déu i oblidar-nos de relacionar-nos amb el Déu de les coses. A més, la capella ofereix la possibilitat de poder compartir alguna intenció concreta que serà recollida pels Germans de Sant Joan de Déu i totes seran presentades en la nostra pregària comunitària.

Aquesta web és una eina per descobrir Déu en el continent digital?

Crec que el continent digital és el lloc privilegiat de trobada dels joves, on avui dia la fe està cridada a expressar-se i proposar-se. Són els espais actuals on l’Evangeli ha de proclamar-se com a proposta vital per als joves d’avui. Volem apropar l’Evangeli al món virtual en el qual tots estem immersos.

És una contribució de Sant Joan de Déu de cara al proper Sínode de Joves?

Una de les temàtiques que hem incorporat és pregar pels joves i espe- cialment pels fruits del proper Sínode dels Bisbes que tindrà lloc l’any vinent. El papa Francesc ens està animant contínuament a buscar nous llenguatges per apropar l’Evangeli als joves. Crec que aquesta iniciativa podria ser una resposta a aquesta proposta d’evangelització per als joves d’avui.

Rosa Maria Jané Chueca.

Catalunya Cristiana