URC

El I Congrés Solidaritat Sant Joan de Déu serà un espai de formació i reflexió sobre l'enfocament que ha de prendre la Institució sobre la solidaritat, en una societat en situació de canvi social i econòmic. Germans, treballadors, voluntaris i usuaris de la Província d'Aragó - Sant Rafael es trobaran en el Palau de Congressos de la Fira de Barcelona al costat de referents externs a la institució.

Programa del Congrés