URC

El Capítol va començar a Roma, el dia 1 de setembre amb un dia de recés.  Els primers dies van estar dedicats a l’examen de l’estat de la congregació, compartint informes de les diferents províncies.  Com estava previst,  el cronograma marcava el dia d’eleccions per a determinar el govern de la Companyia. I el 18 de setembre, començà el procés de discerniment electoral. Seguidament, el dia 19, va estar reelegida com a Coordinadora General, la Gna. Asunción Codes. El dia 20 vàren estar elegides les Conselleres Generals: Vicària la Gna. Ángela Cuadra (Nicaragua), Gna. María Rosa Castellanos (Mèxic), Gna. Pilar Liso (Espanya), Gna. Luzia Domingas (Angola). Totes portaran el govern de la Companyia els propers sis anys.

La Coordinadora General, Gna. Asunción Codes, va nèixer a Madrid, el dia 21 de novembre de 1955. Entrà a la Companyia al noviciat d’Àvila, al juliol de 1974. Estudià Ciències Exactes a la Universitat Complutense de Madrid. La seva experiència apostòlica es desenvolupà com a professora, formadora, acompanyant de persones i grups resligiosos/es i laics. Assessora d’alguns processos congregacionals -formació, capítols, assemblees- Espiritualitat i carisma. Va ser provincial d’una de les provìncies de Madrid. La seva experiència amb altres congregacions va propiciar la seva presidència a la CONFER NACIONAL D’ESPANYA durant cinc anys. Elegida com a Coordinadora General al Capítol de 2011 i reelegida ara al 2017.

Les germanes de la Companyia ens alegrem i celebrem l’acceptació i generositat del nou Govern General en aquest moment de la nostra Congregació, de l’Església i del món. Us convidem a donar gràcies a Déu amb nosaltres i amb tota la Família Teresiana.