URC

Les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria el passat mes de juliol van celebrar el XX Capítol General, tenint per lema:

"Interculturalidfad: nova ruta del Carisma"

Van estar presents 24 germanes, provinents de Rwanda, Uganda, Mèxic, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico i Espanya

Van avaluar els objectius del sexenni anterior i van traçar les directrius a seguir el proper sexenni per ser fidels a l'Església en el moment present.

Es va triar el nou Equip General quedant com segueix:

Superiora General (reelegida) S.Lilian Carrasco

Vicaria General i Secretàries. Gladis Garcia

Conselleres: S. Micaela Obrador, Sor Emmerance Uwimana, Sor Alicia Juan

Que el treball realitzat fructifiqui a l'Església.