URC

M. GRACIA GARCIA-BAQUERO, NOVA SUPERIORA GENERAL DE LES  MISSIONERES DE LA INSTITUCIÓ CLARETIANA

Les  Missioneres de la Institució Claretiana, reunides a la nostra casa mare, la casa d’Espiritualitat Sant Antoni M. Claret de Vic, celebrant la XVII Assemblea General amb el lema: “MARIA ES VA POSAR EN CAMI”; el dia 16 de juliol fou elegida la nova Superiora General M. Gracia Garcia-Baquero,  i a  tres conselleres: Limpia-Concepción Giménez, Wilma Mancuello i Pilar Rovira. Continuem  realitzant les sessions de treball corresponents a l’etapa projectiva amb el desig de fer-ho com Maria  i amb Maria,  caminant i anunciant amb goig la Bona Nova de  l’Evangeli de Jesús. Gràcies per les vostres pregàries.