Núm. 7 La dimensión profética de la vida consagrada

Núm. 7 La dimensión profética de la vida consagrada
29/02/2016 - Mons. José Rodriguez Carballo. OFM


La renovació de la vida religiosa implica el compromís a fons en el seguiment de Crist. Això significa connectar amb la seva dimensió profètica i eclesial. Ambdós temes són recurrents en les homilies i discursos del papa Francesc. Publiquem en aquest número la conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe secretari de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA), sobre la dimensió profètica de la vida consagrada. L’autor beu en les fonts bíbliques i projecta aquesta il·luminació sobre la realitat actual en cinc flaixos molts suggerents: la primacia de Déu, la seva tendresa, la joia, la comunió i la novetat.