Servei de documentació 162

Servei de documentació
162 - 15/06/2017


Llista Servei de documentació


Document preparatori de la XV assemblea ordinria del Snode de Bisbes.
Departamento de Pastoral de Juventud (CEAS). Comisin de Seminarios y Universidades. Conferencia Episcopal Espaola


Baixar arxiuDocument preparatori de la XV assemblea ordinària del Sínode de Bisbes.
Enquesta per a l'elaboració del Instrumentum Laboris.
Proposta per al treball per a les diòcesis, moviments, instituts religiosos, instituts seculars i noves formes de vida consagrada  • 15/06/2017
  • 1935