Servei de documentació 144

Servei de documentació
144 - 09/02/2017


Llista Servei de documentació


Els joves, la fe i el discerniment vocacional (Document preparatori de la XV Assemblea general ordinria del snode dels bisbes)
Snode de Bisbes


Baixar arxiu  • 09/02/2017
  • 2079