Servei de documentació 113

Servei de documentació
113 - 01/07/2016


Llista Servei de documentació


Protocol dactuaci entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famlies i dEnsenyament, de prevenci, detecci, notificaci, derivaci i coordinaci de les situacions de maltractament infantil i adolescent en lmbit educatiu
Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya


Baixar arxiuProtocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data de publicació: 16 de juny de 2016  • 01/07/2016
  • 2185